Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej
Autor: Monika Kaczorowska, Joanna Pieńczykowska, Waldemar Wierżyński

Klastry można definiować na wiele sposobów: jako geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, jako sieci współpracy lub powiązania kooperacyjne o charakterze gospodarczym, wreszcie jako ekosystemy innowacji i rozwoju. Jednak najwięcej o ich istocie można powiedzieć, wskazując na to nie czym, lecz raczej po co są. Mówiąc najkrócej, klastry pomagają przedsiębiorstwom dzielić się doświadczeniem i mnożyć swój potencjał.  Klastry łączą potencjał wielu podmiotów po to, by przyspieszać ich rozwój, umożliwiać wprowadzanie innowacji, promować współpracę przemysłu z uczelniami wyższymi. Polscy przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją istotę klasteringu, widząc w nim szansę na dynamiczny rozwój przez lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów i internacjonalizację działań. Wyrazem dużego zainteresowania klastrami jest ich rosnąca liczba, którą obecnie szacuje się na blisko 100. W Polsce jednym z programów operacyjnych wspierających inicjatywy klastrowe jest Rozwój Polski Wschodniej.


Spis treści

Silniejsze klastry dzięki PO RPW
Od konkurencji do współpracy
Bieliźniarskie zagłębie kraju
Klaster stolarki otworowej w Polsce Wschodniej
Pionierzy ekologicznej energetyki
Budowlany innowator

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-131-7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 09.11.2012 11:24 Data wytworzenia: 09.11.2012 11:24 Data modyfikacji: 09.01.2017 11:27
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera