Nauka i innowacje w Polsce Wschodniej
Autor: Joanna Pieńczykowska, Krzysztof Orłowski, Krzysztof Garski, Monika Kaczorowska, Waldemar Wierżyński

W priorytecie „Nowoczesna gospodarka” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje działania: I.1 „Infrastruktura uczelni”; I.2 „Instrumenty inżynierii finansowej”, I.3 „Wspieranie innowacji” oraz I.4 „Promocja i współpraca”. Wśród nich największe fundusze przeznaczone zostały na priorytet I.3 „Wspieranie innowacji” – blisko 534 mln euro oraz na priorytet I.1 „Infrastruktura uczelni” – ok. 384 mln euro. Dzięki funduszom z tych działań w wielu miejscach w Polsce Wschodniej rozbudowana została infrastruktura edukacyjna i naukowa, jak też dofinansowanych zostało kilkanaście parków technologicznych, przemysłowych lub innych ośrodków innowacji i transferu technologii. Pieniądze z pozostałych dwóch działań trafiają za pośrednictwem funduszy poręczeniowych do innowacyjnych małych i średnich firm oraz służą tworzeniu platform współpracy pomiędzy poszczególnymi regionami Polski Wschodniej oraz struktur klastrowych poprawiających kooperację firm i instytucji działających w tej samej branży. Szereg firm korzysta też z możliwości promocyjnych: wyjazdów na targi, misje, wizyty studyjne czy konferencje branżowe.


Spis treści

Priorytet I: Nowoczesna gospodarka
Naukowa Polska Wschodnia
Farmacja na światowym poziomie
Pierwszy taki projekt
Olsztyńska synergia innowacji
Park otwarty na innowacje
Łatwiejszy dostęp do kapitału

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-159-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 09.11.2012 11:31 Data wytworzenia: 09.11.2012 11:31 Data modyfikacji: 09.01.2017 11:32
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera