Budowa dróg i obwodnic w Polsce Wschodniej
Autor: Krzysztof Orłowski, Waldemar Wierżyński, Adam Mielczarek

Projekty w ramach działania IV.1 „Infrastruktura drogowa” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) mają mniejszą skalę niż te realizowane ze wsparciem Programu Infrastruktura i Środowisko. Niemniej jednak nie są to przedsięwzięcia małe. Koszt każdego z nich wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych. Celem każdego z projektów było rozwiązanie konkretnego problemu transportowego poprzez inwestycje w takie miejsca, jak węzły dróg aglomeracji miejskich, obwodnice miast i mosty. Przedsięwzięcia realizowane w ramach osi priorytetowej IV przyczyniają się do tworzenia szybszych i bezpieczniejszych powiązań pomiędzy ośrodkami centralnymi a pozostałymi obszarami Polski Wschodniej oraz ułatwiają dostęp do międzynarodowych korytarzy transportowych Transeuropejskiej Sieci Transportowej.


Spis treści

Priorytet IV: Drogi do rozwoju
Drogi przyspieszają wzrost gospodarczy
Brama Mazur z obwodnicą
Trasa Generalska dla rozwoju Białegostoku
Lubelskie i mazowieckie zacieśniają współpracę
Drogi do współpracy
Nowe obwodnice na Podkarpaciu

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-167-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Infrastruktura
Data publikacji: 09.11.2012 11:34 Data wytworzenia: 09.11.2012 11:34 Data modyfikacji: 09.01.2017 11:35
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera