Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców
Autor: Monika Kaczorowska, Krzysztof Ptak, Barbara Horodyska

Przepisy określają obowiązkowe elementy regulaminu, w oparciu o który sklep internetowy ma świadczyć swoje usługi. Celem publikacji „Wzory dokumentów dla e-przedsiębiorców” jest przedstawienie zagadnień związanych z regulaminem sklepu internetowego oraz obowiązkami informacyjnymi e-przedsiębiorcy względem konsumenta. Zawarte informacje oraz wzór regulaminu mogą okazać się pomocne przy opracowaniu prawidłowego regulaminu.

Niniejsza publikacja stanowi aktualizację na dzień 22.07.2013 r. poprzedniej wersji z 2012 r. Opracowanie zawiera jedynie informacje natury ogólnej, które nie stanowią porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych, konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy wyłącznie na podstawie publikacji podejmować decyzji, dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Istnieje konieczność weryfikacji zapisów z prawnikiem pod kątem aktualności treści zawartych w e-booku.

Spis treści

1. Wzór regulaminu e-sklepu
1.1. Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego1.2. Co nie powinno znaleźć się w regulaminie?
a. Klauzule niedozwolone: złe praktyki sklepów internetowych
b. Przykładowy wzór regulaminu
2. Wzory dokumentów wykorzystywanych w kontakcie z klientem
2.1. Reklamacja w relacjach „business to business"
2.2. Reklamacja w relacjach „business to consumer"
2.3. Wzory dokumentów
3. Obowiązki informacyjne e-przedsiębiorcy względem konsumenta na przykładzie sklepu internetowego
3.1. Informacja o zasadach wykorzystania i ochrony danych osobowych klientów e-sklepów - polityka prywatności
3.2. Niedopełnienie obowiązków informacyjnych i inne przypadki dezinformacji
4. Czego potrzebuje klient sklepu internetowego: dobre praktyki

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Start-up
Data publikacji: 04.01.2012 14:01 Data wytworzenia: 04.01.2012 14:01 Data modyfikacji: 03.01.2017 13:06
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera
Publikacje powiązane: