Ośrodki innowacji w Polsce – 2011
Autor: Praca zbiorowa

Ważnym wyzwaniem stojącym przed polskimi przedsię - biorstwami jest zwiększenie efektywności wykorzystania wiedzy i efektów badań naukowych. Instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu, działając na styku nauki i biznesu, są jednym z kluczowych czynników sukcesu gospodarki. Pełnią rolę pośrednika, często ułatwiając komunikację między światem biznesu i nauki.

Katalog przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy planują rozpoczęcie oraz rozwój prowadzonej już działalności gospodarczej przy wykorzystaniu nowoczesnej wiedzy i technologii, dla inwestorów, którzy poszukują ciekawych i innowacyjnych projektów inwestycyjnych, a także dla wszystkich potencjalnych partnerów z kraju i zagranicy, którzy rozważają rozpoczęcie współpracy z polskimi instytucjami.


Spis treści

Parki technologiczne
Inkubatory technologiczne
Centra transferu technologii

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Instytucje Otoczenia Biznesu
Data publikacji: 09.12.2011 11:39 Data wytworzenia: 09.12.2011 11:39 Data modyfikacji: 09.01.2017 11:45
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera