Innowacyjność 2013 - Świt innowacyjnego społeczeństwa
Autor: Paulina Zadura-Lichota, Jan Kozłowski, Stanisław Łobejko, Anna Giza-Poleszczuk, Renata Włoch, Dominik Batorski, Edwin Bendyk, Melania Nieć, Jacek Pokorski, Grzegorz Rzeźnik

Polska jest jednym z liderów wzrostu wśród krajów OECD, a ostatnie 4 lata pokazują, że znacznie szybciej niż kiedykolwiek zmniejszamy lukę rozwojową w stosunku do krajów zachodnich. Polska zajmuje 10. miejsce w UE w wysokości przeciętnych nakładów na innowacje w przedsiębiorstwie prowadzącym taką działalność, 9. miejsce w UE w produkcji sprzedanej produktów nowych dla rynku (powyżej średniej unijnej) oraz 4. miejsce w UE w średniorocznym wzroście nakładów wewnętrznych na działalność badawczo-rozwojową (średnio 13%) – wyprzedzają nas tylko trzy kraje: Estonia (22%), Słowacja (17%) i Słowenia (16%). Za tymi wynikami stoją indywidualne wysiłki przedsiębiorstw, w tym prywatne nakłady finansowe oraz znaczne wsparcie publiczne udzielane na poziomie centralnym i regionalnym.

Powyższe wyniki, jak i pogłębione rozważania na temat nowych koncepcji innowacyjności stanowią treść najnowszego raportu PARP pt.: Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. Publikacja ta jest efektem przemyśleń pracowników PARP oraz znamienitych ekspertów – prof. Anny Gizy-Poleszczuk, prof. Stanisława Łobejko, dr Renaty Włoch, dr Dominika Batorskiego, dr Jana Kozłowskiego, czy wreszcie Edwina Bendyka, będących jej współautorami.


Spis treści

Część I. Nowe trendy w dyskusji nad innowacyjnością
Rozdział 1. Wiedza na potrzeby polityki naukowej i innowacyjnej – badania naukowe, analizy, scoreboard
Rozdział 2. Międzynarodowe rankingi, wskaźniki i serwisy innowacji. Dyskusja na temat użyteczności i potrzeb na rzecz polityki innowacyjnej w Polsce
Rozdział 3. Innowacje a społeczeństwo
Rozdział 4. Kapitał społeczny i otwartość jako podstawa innowacyjności
Rozdział 5. Innowacje w kryzysie. Paradoksy rozwoju

Część II. Statystyka innowacyjności
Rozdział 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy
Rozdział 7. Innowacyjne przedsiębiorstwa Innowacyjnej Gospodarki. Wnioski z „Barometru Innowacyjności” PARP

Aneks: Polityka innowacyjna Polski i Unii Europejskiej. Przegląd kluczowych raportów

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-204-0 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 21.02.2013 12:42 Data wytworzenia: 21.02.2013 12:42 Data modyfikacji: 13.01.2017 15:34
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk