Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne
Autor: Sergiusz Sawin, Wojciech Bereszko

Opracowanie wskazuje na możliwości jakimi dysponuje system zamówień publicznych we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów. Przybliża również proces realizacji zamówień przedkomercyjnych, które są wykorzystywane, m.in. w państwach Unii Europejskiej, do wprowadzania na rynek prototypów urządzeń. Publikację kierujemy zarówno do zamawiających, którzy odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu nowych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień publicznych oraz do przedsiębiorców, którzy mogą dostarczyć sektorowi publicznemu nie tylko nowoczesnych produktów i usług, ale również wiedzy niezbędnej do tworzenia innowacji.


Spis treści

Przedkomercyjne zamówienia publiczne – zagadnienia praktyczne i uwarunkowania prawne

1. Wprowadzenie

2. Źródła koncepcji

3. O zamówieniach przedkomercyjnych

4. Uwarunkowania prawne zamówień przedkomercyjnych w Polsce

5. Proces zamówienia przedkomercyjnego w praktyce

6. Przykłady zamówień przedkomercyjnych realizowanych na terenie Unii Europejskiej

7. Rekomendacje dla publicznych zamawiających w Polsce

8. Podsumowanie

Innowacyjne zamówienia publiczne

1. Wprowadzenie

2. Podstawowe pojęcia

3. Uregulowania prawne dotyczące innowacyjnych zamówień publicznych

4. Przewidziane przez ustawodawcę zalecane tryby udzielenia zamówienia innowacyjnego

5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

6. Przykłady zamówień innowacyjnych (case study)

 

 

 

 

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 17.07.2012 12:55 Data wytworzenia: 17.07.2012 12:55 Data modyfikacji: 09.01.2017 12:23
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk