Innowacje w sektorze przemysłu energii odnawialnych
Autor: Jakub Skrzeczkowski, Bogdan Nogalski

Nowe trendy kształtowane przez wyzwania stawiane podmiotom działającym na konkurencyjnym rynku, stają się charakterystyczną cechą współczesnej globalnej gospodarki. Wzrastające oczekiwania, zwłaszcza społecznego otoczenia biznesu, wymuszają na przedsiębiorcach uwzględnianie w strategiach ich działania, także aspektów ekologicznych. Ekologia staje się tematem szczególnie interesującym nie tylko na poziomie globalnym, ale przede wszystkim na poziomie oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, m.in. poprzez stymulowanie innowacji, czy ekoinnowacji. Dzięki nim, następuje postęp zarówno w sferze organizacyjnej, produktowej, a zwłaszcza technologicznej. Służyć to ma zrównoważonemu rozwojowi, o czym przeczytać można w pracach Elinor Ostrom, noblistki z 2009 roku, w dziedzinie ekonomii. Oddana do rąk czytelnika niniejsza publikacjastanowi niezmiernie istotne źródło wiedzy i benchmark do wykorzystania przez polskich przedsiębiorców.


Spis treści

Kluczowa wiedza i umiejętności potrzebne przedsiębiorstwom PIKZ

Mapa ośrodków szkoleniowych i badawczych zdolnych pokonywać luki w wiedzy i umiejętnościach

Bariery dla transferu wiedzy oraz umiejętności

PWI przewodnik dla przedsiębiorstw usługowych z sektora energetyki odnawialnej

 

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7585-071-0 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 09.04.2010 13:27 Data wytworzenia: 09.04.2010 13:27 Data modyfikacji: 09.01.2017 12:33
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera