Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP
Autor: Leszek Woźniak, Jacek Strojny, Elżbieta Wojnicka

Współczesne ekoinnowacje postrzegane są jako istotny element polityki ekologicznej gdyż są niezbędne do realizacji wymogów ochrony środowiska i budowania konkurencyjności gospodarczej. Stosowanie ich poprawia efekty działalności MŚP w wyniku redukcji kosztów i zwiększenia sprzedaży oraz pomaga w dostosowaniu się do coraz ostrzejszych wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska. Jednocześnie kreują postawy przedsiębiorców i konsumentów.

Nowoczesna firma powinna być zarządzana strategicznie, rynkowo i innowacyjnie. Musi współpracować ze swoim otoczeniem, dbać o rynek i nowoczesność swoich wyrobów ale przede wszystkim musi być otwarta na zmiany.

W przedstawionych artykułach Autorzy wykazali, że przedsiębiorstwa, które uwzględniają w swoich działaniach perspektywę ekologiczną, wytwarzają nowe produkty, oferują intere - sujące usługi i kreują proekologiczne technologie. Wykorzystanie procesów przyjaznych dla środowiska coraz częściej zauważają, doceniają i domagają się klienci. Aktualnie ochrona środowiska obejmuje swym zasięgiem wiele dziedzin nauki i gospodarki a zapotrzebowa - nie na innowacyjne rozwiązania jest coraz większe.


Spis treści

Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP w Polsce
Natura i uwarunkowania innowacji
Podwaliny i perspektywa ekologiczna jako determinanty modelu zachowania innowacyjnego przedsiębiorstwa
Ekoinnowacyjność w reorganizacji procesów produkcyjnych
Ekoinnowacyjność produktów i usług
Ekoinnowacyjność organizacyjna
Perspektywa ekologiczna w innowacjach
Możliwości finansowania ekoinnowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP
Wdrożenie orientacji ekoinnowacyjnej w małej i średniej firmie
Systemy wdrażania ekoinnowacji na świecie
Ekoinnowacje szansą na rozwój

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7585-055-0 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Ekologia & ekoinnowacje
Data publikacji: 09.04.2010 13:41 Data wytworzenia: 09.04.2010 13:41 Data modyfikacji: 09.01.2017 12:46
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera