Instrumenty nowego podejścia do zamówień publicznych
Autor: Andrzej Łukaszewicz

Nowe podejście do zamówień publicznych jest pojęciem coraz bardziej znanym i znaczącym z punktu widzenia prowadzenia postępowań, oznacza bowiem wprowadzenie nowoczesnego systemu, w którym istotnymi elementami przy udzielaniu zamówień publicznych są: innowacyjność, nowoczesne rozwiązania elektroniczne oraz kryteria ekologiczne i społeczne. Działania zmierzające do wdrożenia nowego podejścia, realizowane są w Polsce od 2009 r. przez różne instytucje, między innymi przez Urząd Zamówień Publicznych i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem podejmowanych przedsięwzięć jest zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz upowszechnienie wśród zamawiających instrumentów nowego podejścia.


Spis treści

Nowe podejście do zamówień publicznych
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
Podział zamówienia na części
Oferta wariantowa
Tryby negocjacyjne
Elektroniczne zamówienia publiczne
Społeczne aspekty w zamówieniach publicznych

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-047-1 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2011 12:59 Data wytworzenia: 09.01.2011 12:59 Data modyfikacji: 09.01.2017 13:02
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera