Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej
Autor: Henryk Nowicki, Paweł Nowicki

Prezentujemy Państwu publikację Zamówienia publiczne w wybranych państwach Unii Europejskiej, która jest przewodnikiem po regulacjach i procedurach zamówień publicznych, przydatnym z punktu widzenia wykonawcy ubiegającego się o zamówienia publiczne. Podmioty zainteresowane zamówieniami ogłaszanymi w innych państwach UE znajdą w nim wskazówki:

  • gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych,
  • jakie wymagania muszą spełniać wykonawcy,
  • jakie dokumenty powinni przedstawić,
  • jakie obowiązują procedury oceny ofert oraz
  • procedury odwoławcze.

Rozwój systemu zamówień publicznych w krajach Unii Europejskiej i jego potencjał – wspólny rynek liczący około 500 mln konsumentów, powinien skłonić przedsiębiorców do poszukiwania możliwości oferowania polskich produktów i usług odbiorcom zagranicznym. Jednakże brak informacji o przepisach i obowiązujących procedurach może stanowić rzeczywistą barierę dla potencjalnych wykonawców. Mając na uwadze zapotrzebowanie na pozyskanie takiej wiedzy chcemy ułatwić, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, poruszanie się po tym rynku.

Publikacja została przygotowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, realizowanego w partnerstwie z Urzędem Zamówień Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”.


Spis treści

Źródła prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej
GPA – Government Procurement Agreement
Wielkość i struktura rynku zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej
Branże dominujące w przetargach w Unii Europejskiej
Procedury zamówień publicznych w wybranych  krajach Unii Europejskiej

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-043-3 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2011 13:04 Data wytworzenia: 09.01.2011 13:04 Data modyfikacji: 09.01.2017 13:07
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera