Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach
Autor: Marcin Mazgaj, Małgorzata Poznanska, Mateusz Staszek

Przedsiębiorcy działający w handlu elektronicznym muszą zmierzyć się z dodatkowymi wymogami prowadzenia działalności – poza obowiązującymi ich standardowymi regulacjami są zobowiązani do przestrzegania dodatkowych przepisów regulujących prawa konsumentów w związku ze świadczeniem usług na odległość. Czy nowa dyrektywa konsumencka i przepisy ją transponujące zmienią coś w tym zakresie? Jakie będą nowe, dodatkowe obowiązki e-przedsiębiorców? Odpowiedzi na te pytania wskazuje nowy e-book e-PUNKTU.

Celem publikacji „Prawo obrotu elektronicznego. Zmiany w przepisach.” jest przybliżenie zagadnień związanych z nowymi przepisami związanymi bezpośrednio z handlem internetowym. Zmiany wiążą się przede wszystkim z nowymi przepisami wprowadzonymi w ustawie o prawach konsumenta oraz Ordynacji podatkowej. Przedstawione informacje będą przydatne zarówno dla sprzedawców jak i konsumentów. Przy opracowaniu prawidłowego regulaminu e-sklepu pomocny będzie m.in. przykładowy wzór regulaminu.


Spis treści

1. Zmiany w e-handlu

1.1. Nowa ustawa o prawach konsumenta

1.2. Sprzedaż żywności w Internecie oraz produktów pochodzących z rolnych dostaw bezpośrednich

1.3. Wzory dokumentów

1.3.1. Regulamin e-sklepu

1.3.2. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

1.3.3. Wzór formularza odstąpienia od umowy

1.3.4. Wzór protokołu reklamacyjnego

1.3.5. Wzór informacji dotyczącej potwierdzenia zamówienia

2. Zmiany podatkowe w 2015 r.

2.1. Nowe defi nicje usług nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych

2.2. Opodatkowanie usług elektronicznych w 2015 r.

2.3. Mini One Stop Shop (MOSS)

3. Wspólne europejskie prawo sprzedazy (CESL)

3.1. Internetowy handel transgraniczny

3.2. Ochrona konsumenta

3.3. Ochrona MŚP

Rok wydania: 2014 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 25.12.2014 15:09 Data wytworzenia: 25.12.2014 15:09 Data modyfikacji: 04.01.2017 17:08
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera