Efektywne zamówienia publiczne jako rezultat stosowania nowego podejścia do zamówień publicznych
Autor: Paweł Nowicki

Zamówienia publiczne są znaczącym elementem gospodarki wszystkich krajów UE, w związku z tym poszczególne państwa członkowskie i Komisja Europejska podejmują w ostatnich latach działania wdrążające koncepcję nowego podejścia do zamówień publicznych. Ich celem jest stymulowanie rozwoju innowacji, elektronizacja zamówień, zwrócenie większej uwagi na aspekty ekologiczne i społeczne, wskazując na ich ważną rolę w tworzeniu podstaw zrównoważonego rozwoju. Tematem przewodnim publikacji jest efektywność zamówień publicznych, którą można osiągnąć poprzez stosowanie instrumentów nowego podejścia do zamówień publicznych.


Spis treści

Rozdział I. Sektor publiczny jako inteligentny klient a efektywne zamówienia publiczne
Rozdział II. Proefektywnościowe instrumenty w zamówieniach publicznych
Rozdział III. Możliwość wykorzystania potencjału przedsiębiorstw z sektora MSP jako wykonawców zamówień publicznych
Rozdział IV. Nowe podejście do zamówień publicznych w praktyce – wyniki badań, przykłady rozwiązań, niewykorzystane możliwości

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-260-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2013 13:38 Data wytworzenia: 09.01.2013 13:38 Data modyfikacji: 09.01.2017 13:39
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera