Elektroniczne zamówienia publiczne w wybranych krajach Unii Europejskiej
Autor: Izabela Jakubowska

Zarówno Komisja Europejska, jak i poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej, dążą do wspierania rozwoju technologii informatycznych i szerszego ich stosowania, zarówno w relacjach między przedsiębiorcami, jak również na potrzeby usług świadczonych przez administrację publiczną. Prowadzone aktualnie prace legislacyjne w zakresie modernizacji dyrektyw dotyczących zamówień publicznych mają na celu m.in. przejście na w pełni elektroniczną komunikację w procesie udzielania zamówień publicznych.

Elektroniczne zamówienia publiczne są wykorzystywane w różnym stopniu w poszczególnych państwach członkowskich. W publikacji omówiono systemy e- zamówień stosowane w Irlandii, Francji, Włoszech oraz Portugalii. Mając na uwadze bogate doświadczenia krajów UE we wdrażaniu e-zamówień oraz fakt, że elektronizacja zamówień publicznych jest procesem nieuniknionym również w Polsce, zachęcamy do lektury i stosowania instrumentów elektronicznych przewidzianych również w ustawie Prawo zamówień publicznych.


Spis treści

Elektroniczne zamówienia publiczne w Irlandii
Elektroniczne zamówienia publiczne we Francji
Elektroniczne zamówienia publiczne we Włoszech
Elektroniczne zamówienia publiczne w Portugalii

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-256-7 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2013 13:43 Data wytworzenia: 09.01.2013 13:43 Data modyfikacji: 09.01.2017 13:44
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera