Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP
Autor: Wacława Starzyńska, Janusz Kornecki, Justyna Wiktorowicz, Jarosław Szymański

Realizacja zamówień o charakterze innowacyjnym przez sektor publiczny ma znaczący wpływ na rozwój przedsiębiorczości i może przyczynić się do wzrostu poziomu innowacyjności całej gospodarki.
Publikacja wskazuje na mechanizmy, za pośrednictwem których zamówienia publiczne mogą oddziaływać na innowacje. Zapoznanie się z przytoczonymi przykładami może być inspiracją dla projektowania własnych działań i pomysłów z wykorzystaniem możliwości jakie stwarza system zamówień publicznych.

W opracowaniu znajdą Państwo również dane dotyczące działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw,  barier proinnowacyjnego oddziaływania zamówień publicznych z perspektywy innowacyjności i większego włączenia MSP a także analizę możliwości wdrożenia nowego podejścia do zamówień publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem, które w sposób kompleksowy przedstawia temat innowacyjności MSP w kontekście systemu zamówień publicznych. Opracowanie zostało opublikowane w ramach projektu systemowego „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Spis treści

Rozdział 1. Rola innowacyjności we współczesnej gospodarce
Rozdział 2. Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw
Rozdział 3. Zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji polityki innowacyjnej – perspektywa zamawiających
Rozdział 4. Zamówienia publiczne jako narzędzie realizacji polityki innowacyjnej – perspektywa wykonawców
Rozdział 5. Bariery proinnowacyjnego oddziaływania zamówień publicznych z perspektywy innowacyjności i włączenia MSP
Rozdział 6. Szanse wdrożenia nowego podejścia do zamówień publicznych z perspektywy innowacyjności i włączenia MSP

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-252-9 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2013 14:22 Data wytworzenia: 09.01.2013 14:22 Data modyfikacji: 09.01.2017 14:24
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera