Przewodnik po nowym podejściu do zamówień publicznych
Autor: Jacek Jerka

Publikacja, ma na celu przybliżenie zagadnień prawnych oraz praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem nowego podejścia do zamówień publicznych, które zmierza do:

  • zwiększenia potencjału małych i średnich przedsiębiorstw,
  • podnoszenia stopnia innowacyjności produktów i kreowania powstawania nowych produktów i technologii,
  • podnoszenia innowacyjności administracji publicznej poprzez stosowanie procedur elektronicznych,
  • zwalczania bezrobocia, zwiększania zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Uzyskanie powyższych efektów poprzez instrumenty systemu zamówień publicznych musi uwzględniać podstawowe zasady dotyczące zapewnienia równego i niedyskryminacyjnego traktowania oraz zasady przejrzystości. Jednakże właściwe ich zastosowanie może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne a w globalnej perspektywie wpłynąć na wzrost konkurencyjności gospodarki.


Spis treści

Rozdział 1. Zamówienia publiczne przyjazne małym i średnim przedsiębiorcom
Rozdział 2. Innowacyjne zamówienia publiczne
Rozdział 3.  Elektronizacja systemu zamówień publicznych
Rozdział 4.  Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych
Rozdział 5.  Przepisy ustawy Pzp regulujące zagadnienia nowego podejścia  
Rozdział 6.  Regulacje dotyczące zamówień publicznych w państwach Unii Europejskiej

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-208-6 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2012 15:29 Data wytworzenia: 09.01.2012 15:29 Data modyfikacji: 09.01.2017 14:31
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera