Nowe podejście do zamówień publicznych. Raport z badań 2012
Autor: Anna Kowalewska, Jacek Szut

Przedstawiamy wyniki drugiej edycji badań zrealizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo. Badania rynku zamówień publicznych zaprojektowano w sposób, który pozwala dokonać analizy zmian na nim zachodzących w latach 2011–2013. W tym okresie przewidziano realizację corocznych badań ilościowych zamawiających i przedsiębiorców z sektora MSP. Celem badań jest monitorowanie zjawisk zachodzących na rynku zamówień publicznych, identyfikacja barier w dostępie przedsiębiorców z sektora MSP do rynku zamówień publicznych oraz w rozwoju zamówień innowacyjnych i elektronicznych. Niniejszy raport dotyczy badań przeprowadzonych w roku 2012. Ich wyniki są porównywane z rezultatami uzyskanymi w pomiarze przeprowadzonym rok wcześniej. Wyrażamy nadzieję, że uzyskana wiedza oraz wypracowane rekomendacje przyczynią się do stworzenie nowoczesnego systemu zamówień publicznych efektywnie wykorzystującego środki publiczne.


Spis treści

1. Streszczenie
2. Informacje o badaniu
3. Metodologia badań
4. Rynek zamówień publicznych oczami wykonawców
5. Rynek zamówień publicznych oczami zamawiających
6. Rekomendacje

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-187-4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.01.2012 14:36 Data wytworzenia: 09.01.2012 14:36 Data modyfikacji: 09.01.2017 14:38
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera