Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych - 2012
Autor: Praca zbiorowa

Prezentujemy publikację przygotowaną w zakresie merytorycznym przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu systemowego PARP pn. „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”. Jednym z celów projektu jest wzrost wiedzy zamawiających i wykonawców o możliwościach, jakie stwarza ustawa Prawo zamówień publicznych oraz sposobach wdrożenia tych rozwiązań w praktyce udzielania zamówień.

W opracowaniu znajdą Państwo opinie opracowane przez UZP w latach 2011 i 2012, dotyczące między innymi: podwykonawstwa i dysponowania zasobami podmiotu trzeciego oraz form zobowiązania podmiotu trzeciego, udzielania zamówień przez wyodrębnione jednostki administracji publicznej czy też kwestie rażąco niskiej ceny. Wyrażamy nadzieję, że publikacja będzie przydatnym źródłem informacji zarówno dla zamawiających, jaki i wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne.


Spis treści

Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 – czerwiec 2012

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-139-3 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.08.2012 17:50 Data wytworzenia: 09.08.2012 17:50 Data modyfikacji: 09.01.2017 16:48
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera