Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom
Autor: Andrzej Panasiuk, Zbigniew Kłoda

Zamówienia publiczne mogą być jednym z elementów polityki innowacyjnej państwa. Promowanie innowacyjnych rozwiązań jest w dłuższej perspektywie korzystne nie tylko w skali poszczególnych wyrobów, ale również wzrostu  konkurencyjności całej gospodarki. Opracowanie wskazuje na rozwiązania, które mogą być stosowane przez zamawiających i wykonawców w procesie przygotowywania i udzielania zamówień publicznych na innowacyjne dostawy, usługi czy też roboty budowlane.


Spis treści

I. Podstawowe pojęcia i teorie dotyczące innowacji i procesów innowacyjnych
II. Podejście do innowacyjnych zamówień publicznych w Unii Europejskiej oraz w Polsce  
III. Praktyczne wskazówki – jak wdrażać innowacyjne zamówienia

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-061-7 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.04.2010 18:09 Data wytworzenia: 09.04.2010 18:09 Data modyfikacji: 09.01.2017 17:10
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera