Prawo obrotu elektronicznego w praktyce
Autor: Jacek Strzelecki, Krzysztof Ptak, Krzysztof Orłowski, Paweł Krasodomski, Krzysztof Garski, Adam Mielczarek, Katarzyna Pętlak-Długosz

Publikacja pt. „Prawo obrotu elektronicznego w praktyce” została opracowana w formie przewodnika dla przedsiębiorców i konsumentów. W treści znajdują się opisy różnorodnych zagadnień prawnych, podzielonych na części przeznaczone dla przedsiębiorców oraz konsumentów. W części przeznaczonej dla przedsiębiorców omówione zostały między innymi zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, kwestie podatkowe, zasady prowadzenia sporów domenowych, prawo reklamy oraz prawo prasowe. W części przeznaczonej dla konsumentów znajdują się artykuły poświęcone tematyce zakupów internetowych za granicą, zasad korzystania z oprogramowania, przestępstw w sieci, zagadnieniom dotyczącym wolności słowa w Internecie oraz prawom i obowiązkom użytkownika Internetu. 


Przedsiębiorcy oraz konsumenci spotykają się w sieci z nowymi wyzwaniami, nie zawsze obecnymi w tradycyjnych branżach. Celem publikacji „Prawo obrotu elektronicznego w praktyce” jest m.in. lepsze zrozumienie przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorcy i konsumenta w Internecie.


Spis treści

Część I. Prawo obrotu elektronicznego. Poradnik dla przedsiębiorcy

1. Podatki w działalności e-przedsiębiorcy

2. Ochrona danych osobowych w i nternecie

3. licencje w umowach B2B

4. Alternatywne rodzaje licencji w obrocie elektronicznym

5. Praktyka sporów domenowych

6. Regulacje prawne istotne dla serwisów publikujących utwory artystyczne

7. Prowadzenie serwisów newsowych a prawo prasowe i inne regulacje 

8. Prawo świadczenia usług hostingu

9. Konkursy, promocje i hazard w i nternecie

10. Prawo reklamy w obrocie elektronicznym

Część II. Prawo obrotu elektronicznego. Poradnik dla konsumenta 

1. Zakupy w i nternecie za granicą

2. Zasady korzystania z oprogramowania 

3. Przestępstwa w sieci – jak się przed nimi chronić

4. Wolność słowa w i nternecie i jej ograniczenia

5. Prawa i obowiązki użytkownika serwisów www

Rok wydania: 2011 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prawo w firmie
Data publikacji: 15.09.2011 16:23 Data wytworzenia: 15.09.2011 16:23 Data modyfikacji: 04.01.2017 17:08
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera