Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych
Autor: Mateusz Szymczakk

Publikacja omawia proces licytacji elektronicznej oraz aukcji elektronicznej. Licytacja oraz podobna do niej aukcja są instrumentami uregulowanymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, które pozwalają na zastąpienie tradycyjnej, papierowej formy udzielania zamówień na komputerową i przeniesienie procedur przetargowych do Internetu.

Obecnie te formy nie są zbyt często wykorzystywane w praktyce, jednakże zainteresowanie nimi stale rośnie, gdyż oszczędności przy ich zastosowaniu sięgają od 20 do 30 % wartości zamówienia. Wzrost popularności jest również spowodowany uruchomieniem przez Urząd Zamówień Publicznych i bezpłatnym udostępnieniem wszystkim zamawiającym i wykonawcom platformy do prowadzenia aukcji i licytacji elektronicznych.


Spis treści

Licytacja elektroniczna
Aukcja elektroniczna

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-084-6 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.12.2010 17:15 Data wytworzenia: 09.12.2010 17:15 Data modyfikacji: 09.01.2017 17:17
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera