Nowe podejście do zamówień publicznych - wyzwanie dla zamawiających - szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw
Autor: Dariusz Koba, Magdalena Olejarz

Publikacja, zawiera informacje dotyczące nowego podejścia do zamówień publicznych, które mogą być wykorzystane w praktyce udzielania i ubiegania się o zamówienia. Publikacja przeprowadza przez poszczególne etapy zamówień i wskazuje na elementy, które są istotne z punktu widzenia uzyskania jak najlepszych efektów przy kontraktowaniu środków publicznych (na co wskazuje również ustawa o finansach publicznych).

Poza dążeniem do stworzenia najlepszych warunków do realizacji zamówień, system zamówień publicznych może być wykorzystany do osiągania bardziej dalekosiężnych celów, które definiuje nowe podejście do zamówień publicznych (którego założenia zawarte są w dokumencie rządowym, opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych):

  • zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych,
  • promowanie innowacji,
  • promowanie rozwiązań przyjaznych środowisku („zielone zamówienia”),
  • upowszechnianie stosowania narzędzi elektronicznych w zamówieniach publicznych,
  • uwzględnianie kwestii społecznych.

Autor opracowania, ekspert zamówień publicznych, podkreśla znaczenie wdrożenia poszczególnych elementów nowego podejścia, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo zamówień publicznych i dyrektyw, do praktyki udzielania zamówień publicznych. Wskazuje jak korzystny jest to proces z punktu widzenia nie tylko zamawiających, ale i przedsiębiorstw, które ubiegają się o zamówienia.


Spis treści

Informacje wprowadzające
A. Przedmiot zamówienia
B. Tryb udzielenia zamówienia
C. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania
D. Kryteria oceny ofert
E. Istotne postanowienia umowy
F. Podsumowanie

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-069-3 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.11.2010 17:20 Data wytworzenia: 09.11.2010 17:20 Data modyfikacji: 09.01.2017 17:22
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera