Nowe podejście do zamówień publicznych - szkolenia i doradztwo
Autor: Anna Włudarczyk, Anna Dziołak

Broszura informacyjna dotyczy projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W publikacji zawarto informacje o działaniach podejmowanych w projekcie, które są ukierunkowane na zmianę podejścia do zamówień publicznych zarówno wśród zamawiających, jak i przedsiębiorstw ubiegających się o zamówienia publiczne.

Celem badań, szkoleń, doradztwa oraz przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych jest zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych, co może się dokonać poprzez upowszechnienie rozwiązań prawnych, pozwalających uzyskać korzystne ekonomicznie oraz innowacyjne zamówienia.


Spis treści

Znaczenie rynku zamówień publicznych
MŚP w systemie zamówień publicznych
Czym jest nowe podejście do zamówień publicznych?
Działania realizowane w projekcie

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Zamówienia publiczne
Data publikacji: 09.02.2010 17:25 Data wytworzenia: 09.02.2010 17:25 Data modyfikacji: 09.01.2017 17:27
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera