Oczekiwania pracodawców a pracownicy jutra
Autor: Magdalena Jelonek, Dariusz Szklarczyk, Anna Balcerzak–Raczyńska

W raporcie wykorzystano wyniki sondażu pracodawców, jak również analizy dotyczące zmian zachodzących w zakresie kształcenia formalnego pod kątem kierunków kształcenia w oparciu o dostępne zasoby informacyjne Głównego Urzędu Statystycznego i Systemu Informacji Oświatowej.

Publikacja poświęcona jest oczekiwaniom pracodawców w stosunku do osób młodych oraz sytuacji osób młodych, kończących edukację i wchodzących na rynek pracy.

Do „młodych” jest adresowane 8% ogółu stanowisk oferowanych przez pracodawców. Charakterystycznym zjawiskiem jest poszukiwanie osób młodych przede wszystkim na stanowiska związane z usługami i sprzedażą. Pod względem charakterystyki zawodów, praca oferowana tylko ludziom młodym różni się m.in. od pracy oferowanej osobom z niewielkim, maksymalnie rocznym doświadczeniem (ale zarówno młodym, jak i starszym). W tej drugiej grupie dominują stanowiska robotników wykwalifikowanych (40%). Praca oferowana ludziom młodym to częściej niż przeciętnie praca dla specjalistów.

Wbrew obiegowym sądom, pracodawców w podejściu do stopnia wyszkolenia młodych kandydatów do pracy cechuje realizm. Stosunkowo rzadko (ponad 10% pracodawców) oczekują oni od młodych pełnego przygotowania. Połowa z nich twierdzi, że młodzi pracownicy wymagają większego lub pełnego doszkolenia. W pracy, gdzie młody wiek kandydata nie jest atutem, do kwestii przygotowania do pracy podchodzi się bardziej rygorystycznie.


Spis treści

Główne wnioski
Opis metodologii badań
Praca oferowana ludziom młodym (do 30 roku życia)
Kierunki kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższy

Rok wydania: 2012 ISBN: 978–83–7633–198–0 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.01.2012 11:58 Data wytworzenia: 10.01.2012 11:58 Data modyfikacji: 10.01.2017 11:59
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera