Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków
Autor: Szymon Czarnik, Konrad Turek

Raport oparty jest na wynikach badania ludności w wieku produkcyjnym realizowanego w pierwszej połowie 2012 roku ramach III edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego.

W raporcie wiele ciekawych wyników , które niejako „idą pod prąd” tezom stawianym w dyskursie o rynku pracy m.in. interesujące wyniki porównań dotyczących poziomu dochodów mężczyzn i kobiet zatrudnionych jako pracownicy najemni I prowadzących dzialalność gospodarczą na własny rachunek, a więc wówczas, gdy nie może być mowy o dyskryminacji przez pracodawcę. To dobry przyczynek do dalszej analizy mechanizmów stojących za niższym wynagrodzeniem kobiet na rynku pracy.

Porównanie wyników z wszystkich dotychczasowych edycji badań BKL pozwoliło autorom na postawienie mocnej  tezy o „fiasku aktywizacji zawodowej”, opartej na danych pokazujących, że przy niezmiennym poziomie wskaźnika zatrudnienia (zbliżonym do 60%) mamy do czynienia ze zmniejszaniem się udziału osób nieaktywnych zawodowo (z 32% do 28%) na rzecz wzrostu stopy bezrobocia(z 8% do 12%).

Warto zapoznać się również z wynikami odnoszącymi się do dyskusji na temat „umów śmieciowych”. Badania BKL pokazują, że osoby pracujące na umowy cywilno-prawne mają cechy, które wyraźnie odróżniają je od osób procujących w oparciu o umowy o pracę - zwykle są to osoby zdecydowanie młodsze, stanu wolnego, bez dzieci, wyrażają większą chęć posiadania elastycznego czasu pracy, a co trzecia z nich kształci się formalnie (w przeciwieństwie do 4% wśród „etatowców”). Poza tym, nawet wśród młodych, którzy zakończyli naukę, to wcale nie jest dominująca forma zatrudnienia, a z upływem czasu występuje coraż rzadziej.


Spis treści

Główne wnioski
Metodologia badania ludności
Sytuacja zawodowa
Prowadzenie działalności gospodarczej
Wykształcenie
Poszukiwanie prac

Rok wydania: 2012 ISBN: 978–83–7633–190–4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.06.2012 13:01 Data wytworzenia: 10.06.2012 13:01 Data modyfikacji: 10.01.2017 12:02
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera