Pracodawcy o rynku pracy
Autor: Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Monika Dawid–Sawicka

W raporcie tym prezentujemy zarówno wyniki sondażu przeprowadzonego na losowej próbie pracodawców, jak i wyniki analizy ofert pracy publikowanych na wyspecjalizowanych portalach internetowych oraz przekazywanych za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy. Badania realizowane były w pierwszej połowie 2012 roku ramach III edycji Bilansu Kapitału Ludzkiego.

Polski rynek pracy charakteryzuje się stabilnym poziomem zapotrzebowania na pracowników. W 2012 roku ok. 17% pracodawców poszukiwało pracowników. Stałość potrzeb zatrudnieniowych pracodawców potwierdzają również odpowiedzi na pytanie o gotowość do przyjęcia nowych osób do pracy w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy. W takim przypadku co piąty pracodawca, który na bieżąco nie szukał nikogo do pracy, deklarował chęć zatrudnienia pracowników (18%). Niestety potwierdzają się rozmaite doniesienia wskazujące na systematycznie rosnące w latach 2011-2012, w porównaniu z 2010 r., oczekiwanie wśród pracodawców, że zatrudnienie się zmniejszy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Głównymi barierami ograniczającymi przyrost zatrudnienia są zdaniem pracodawców kwestie instytucjonalne: zbyt duże pozapłacowe koszty pracy, fiskalizm oraz niestabilna sytuacja gospodarcza. I to właśnie ten ostatni czynnik może być w kolejnych latach najpoważniejszą z barier, ponieważ jego znaczenie w oczach pracodawców z roku na rok przybiera na sile.

W dużych przedsiębiorstwach częściej wskazywano na potrzebę rekrutacji pracowników. Deklaracje te złożyło ponad 40% dużych pracodawców zatrudniających więcej niż 250 osób w porównaniu do 17% mikroprzedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę branżę działalności, pracodawcy zajmujący się budownictwem i transportem wciąż częściej niż inni poszukiwali osób do pracy.

90% pracodawców szukających osób do pracy zamierzało zatrudniać pracowników w ramach rotacji na istniejących stanowiskach pracy. Odsetek nowo tworzonych miejsc pracy pozostawał na podobnym poziomie co w poprzedniej edycji badań (10% w 2012 r. w porównaniu do 9% w 2011 r.). Więcej nowych miejsc pracy powstawało w najmniejszych przedsiębiorstwach (11% wobec 4% wśród średnich i dużych).


Spis treści

Główne wnioski
Opis metodologii badania pracodawców i ofert pracy
Zapotrzebowanie na nowych pracowników
Wymagania wobec nowych pracowników
Trudności ze znalezieniem odpowiednich osób do pracy
Braki kompetencyjne zatrudnionych pracowników
Zmiany liczby zatrudnionych pracowników

Rok wydania: 2012 ISBN: 978–83–7633–186–7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.07.2012 15:50 Data wytworzenia: 10.07.2012 15:50 Data modyfikacji: 10.01.2017 12:52
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera