Instrument Szybkiego Reagowania na zagrożenia upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych
Autor: Piotr Adam Boguszewski

Publikacja przygotowana w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania, realizowanego przez PARP w partnerstwie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej w Krakowie. Książka prezentuje Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) jako nowoczesne narzędzie polityki gospodarczej, stanowiące odpowiedź na zagrożenie upadłością w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Autorzy analizują m.in. pojęcie upadłości, jej przyczyny i skutki, formy i instrumenty pomocy publicznej, modele instrumentów szybkiego reagowania, a także prognozy i rekomendacje dotyczące zagrożenia upadłością w polskiej gospodarce.


Spis treści

CZĘŚĆ I
Upadłości – pojęcie, pomiar, przyczyny i skutki

Rozdział 1.
Pojęcie upadłości – wybrane aspekty ekonomiczne i prawne
Rozdział 2.
Pomiar skali upadłości w gospodarce
Rozdział 3.
Determinanty upadłości – przegląd podejść
Rozdział 4.
Ekonomiczne i społeczne skutki upadłości


CZĘŚĆ II
Upadłości a polityka publiczna

Rozdział 5.
Istota polityki drugiej szansy
Rozdział 6.
Ramy prawne pomocy publicznej
Rozdział 7.
Formy i instrumenty pomocy publicznej


CZĘŚĆ III
Modele instrumentu szybkiego reagowania

Rozdział 8.
Podstawy budowy systemów wczesnego ostrzegania i reagowania w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych
Rozdział 9.
Systemy wczesnego reagowania – doświadczenia międzynarodowe
Rozdział 10.
Perspektywa mikroekonomiczna oceny zagrożenia przedsiębiorstw upadłością
Rozdział 11.
Modelowanie makroekonomiczne zagrożenia upadłością
Rozdział 12.
Mechanizm startowy
Rozdział 13.
Proces komunikacji w projekcie ISR

CZĘŚĆ IV
Średniookresowe zagrożenie upadłością w polskiej gospodarce – prognozy i rekomendacje

Rozdział 14.
Prognozy sytuacji makroekonomicznej i jej wpływu na zagrożenie upadłością
Rozdział 15.
Mikroekonomiczna ocena stopnia zagrożenia przedsiębiorstw upadłością

 

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-7633-269-7 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 03.12.2014 18:39 Data wytworzenia: 03.12.2014 18:39 Data modyfikacji: 03.01.2017 14:32
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk