Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce - II edycja
Autor: Jarosław Górniak, Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Karolina Keler, Szymon Czarnik, Konrad Turek, Anna Szczucka, Barbara Worek, Magdalena Jelonek, Dariusz Szklarczyk

Materiał ten stanowi skrótowe podsumowanie II edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego. Znajdziecie w nim Państwo najważniejsze wyniki badań realizowanych wśród pracodawców, ludności, instytucji szkoleniowych oraz wyniki analiz ofert pracy i kierunków kształcenia. Tekst publikacji został przygotowany na podstawie raportów z II edycji badań realizowanej w 2011 roku. Dodatkowo wyniki badań zostały uzupełnione o komentarze m.in. takich ekspertów jak Wiceminister Dariusz Bogdan, Wiceminister Jacek Męcina czy Dominika Staniewicz z BCC, którzy wspólnie dyskutowali nad wynikami badań BKL na konferencji "Kapitał ludzki dla rozwoju Polski" 25 kwietnia 2012 r. w Warszawie.


Spis treści

„Bilans Kapitału Ludzkiego” – największe badanie rynku pracy w Polsce
Kogo kształcą polskie szkoły?
Aktywność zawodowa Polaków
Kogo chcą zatrudniać polscy pracodawcy?
Kształcenie po szkole
Wyzwania dla polskiej gospodarki

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-113-3 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.05.2012 15:53 Data wytworzenia: 10.05.2012 15:53 Data modyfikacji: 10.01.2017 14:08
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera