Aktywność zawodowa Polaków
Autor: Szymon Czarnik, Konrad Turek

Raport przedstawia przegląd sytuacji osób zatrudnionych i poszukujących pracy w oparciu o wyniki badania ludności w wieku produkcyjnym realizowanych w 2011 r. w ramach II edycji badań BKL. Czytelnik znajdzie w nim obraz aktywności zawodowej Polaków w rożnych przekrojach, w tym w podziale ze względu na płeć i wiek. Analizowana jest aktywność zawodowa według formy umów wiążących pracowników z pracodawcami, w tym w oparciu o umowę nieformalną. Zaprezentowane zostały także profile poszczególnych dużych grup zawodowych wyróżnionych w oparciu o klasyfikację ISCO. Ciekawy obraz wyłania się z przedstawionych zależności między kategoriami zawodowymi a zarobkami, z jednej strony, oraz edukacją – z drugiej. W kontekście zadowolenia z pracy i oczekiwań co do rozwoju kariery zawodowej zaprezentowano sytuację najmłodszej kategorii wiekowej osób na rynku pracy. Uderzające są dysproporcje pomiędzy strukturą zawodową osób pracujących a strukturą zawodów preferowanych przez bezrobotnych, co ilustruje strukturalny charakter bezrobocia, zwłaszcza osób o niższym poziomie wykształcenia.

Raport ten zawiera też informacje dotyczące absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. Jest to grupa, której sytuacja na rynku pracy zaczęła się w ostatnich latach pogarszać. Ta część raportu jest zapowiedzią szerszego, problemowego ujęcia zagadnień związanych z wykształceniem, omawianych w raporcie "Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski".


Spis treści

Główne wnioski
Metodologia badania ludności
ROZDZIAŁ 1 – Sytuacja zawodowa
ROZDZIAŁ 2 – Struktura zawodowa i płacowa
ROZDZIAŁ 3 – Poszukiwanie pracy
ROZDZIAŁ 4 – Kompetencje
ROZDZIAŁ 5 – Wykształcenie

Rok wydania: 2012 ISBN: 978–83–7633–129–4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.04.2012 14:04 Data wytworzenia: 10.04.2012 14:04 Data modyfikacji: 10.01.2017 13:05
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera