Kształcenie po szkole
Autor: Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek

Raport z badań firm i instytucji szkoleniowych wzbogacony wynikami badań ludności oraz badań pracodawców realizowanych w 2011 r. w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego". Raport  służy przedstawieniu podstawowych wyników uzyskanych przez nas w trzech modułach badawczych wybranych pod kątem opisu aktywności osób i firm w zakresie kształcenia – rozwijania kapitału ludzkiego. W tym kontekście zaprezentowany został także przegląd potencjału i działalności sektora szkoleniowego, który w ramach projektu BKL staramy się, etap po etapie, zewidencjonować i jednocześnie zbudować jego charakterystykę.


Spis treści

Główne wnioski
Metodologia badań ludności, pracodawców i instytucji szkoleniowych
ROZDZIAŁ 1 – Dokształcanie się Polaków
ROZDZIAŁ 2 – Inwestycje pracodawców w kadry
ROZDZIAŁ 3 – Usługi szkoleniowe: charakterystyka oferty, kierunki rozwoju, bariery

Rok wydania: 2012 ISBN: 978–83–7633–125–4 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.04.2012 14:08 Data wytworzenia: 10.04.2012 14:08 Data modyfikacji: 10.01.2017 13:09
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera