Kogo chcą zatrudniać pracodawcy?
Autor: Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Karolina Keler

Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2011 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Rozdział pierwszy porusza kwestie związane z zapotrzebowaniem na nowych pracowników w polskiej gospodarce. Znajdziemy w nim odpowiedź na pytanie „Kogo przede wszystkim poszukują pracodawcy?” W rozdziale drugim przedstawiono wymagania jakie pracodawcy stawiają nowym pracownikom oraz wymagania jakie są im stawiane w ofertach pracy. Poruszono w nim również zagadnienia związane z trudnościami na jakie napotykają pracodawcy podczas rekrutowania nowych pracowników. Pokazano za pomocą jakich metod pracodawcy poszukują pracowników. Rozdział trzeci przedstawia braki kompetencyjne zatrudnionych pracowników. Rozdział czwarty przedstawia zmiany zatrudnienia, jakie miały miejsce w polskich przedsiębiorstwach w ostatnich 12 miesiącach.


Spis treści

Główne wnioski
Metodologia badania pracodawców i ofert pracy
ROZDZIAŁ 1 – Zapotrzebowanie na nowych pracowników
ROZDZIAŁ 2 – Wymagania wobec nowych pracowników
ROZDZIAŁ 3 – Braki kompetencyjne zatrudnionych pracowników
ROZDZIAŁ 4 – Ocena zmian zatrudnienia

Rok wydania: 2012 ISBN: 978–83–7633–117-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.04.2012 14:14 Data wytworzenia: 10.04.2012 14:14 Data modyfikacji: 10.01.2017 13:15
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera