Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski
Autor: Jarosław Górniak

Niniejsza publikacja jest najważniejszą z całej serii publikacji powstałych w ramach drugiej edycji badań realizowanych w pierwszej połowie 2011 roku. Raport stanowi zbiór najważniejszych wniosków płynących z różnych modułów badawczych realizowanych w ramach projektu "Bilans Kapitału Ludzkiego". W pierwszym rozdziale został przedstawiony bilans popytu i podaży kompetencji na rynku pracy w oparciu o analizę danych z badania pracodawców i ludności. Rozdział drugi dotyczy bardzo ważnego i dyskutowanego problemu absolwentów na rynku pracy. W debatach medialnych nazywa się współczesnych młodych absolwentów „straconym pokoleniem”, z trudem znajdującym pracę w oparciu o „śmieciowe umowy”. Jak wygląda to w świetle naszych badań? Warto przeczytać. Rozdział trzeci traktuje o dokształcaniu dorosłych i rynku szkoleniowym. Rozdział czwarty przedstawia wyniki analiz przeprowadzonych w oparciu o dane ze źródeł administracyjnych. Przeanalizowaliśmy w nim wybory dokonywane przez uczniów i studentów przy podejmowaniu decyzji o szkole, w której będą się uczyć. Analiza obejmuje zarówno dynamikę zmian w przypadku szkół średnich, jak i wyższych.

Raport zamyka prezentacja kluczowych wyzwań w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, przed którymi stoi Polska – jest to wybór autorski, choć oparty na wykonanych przez zespół analizach oraz prowadzonych wokół nich debatach w szeregu środowisk, w tym na forum Rady Bilansu Kapitału Ludzkiego.


Spis treści

Część I - BILANS KAPITAŁU LUDZKIEGO – NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z DRUGIEJ EDYCJI BADAŃ
Część II - KAPITAŁ LUDZKI A ROZWÓJ POLSKI – KLUCZOWE WYZWANIA

Rok wydania: 2012 ISBN: 978–83–7633–105–8 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.12.2012 13:21 Data wytworzenia: 10.12.2012 13:21 Data modyfikacji: 10.01.2017 13:21
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera