Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?
Autor: Marcin Kocór, Anna Strzebońska

Badania wśród pracodawców były jednym z siedmiu modułów realizowanych w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Z perspektywy całego projektu był to jednak najważniejszy element badań, ze względu na kluczową rolę pracodawców na rynku pracy. Odpowiadają oni bowiem za podażową stronę tego rynku, generując zapotrzebowanie na pracowników pracujących w konkretnych zawodach i posiadających wymagane zestawy kompetencji. Pytania zadane pracodawcom miały na celu zdiagnozowanie ich aktualnego zapotrzebowania na pracowników oraz wskazanie na potencjalne luki kompetencyjne.

Najważniejszym punktem całych badań było wskazanie kompetencji, które są potrzebne na rynku pracy i jaka jest ich podaż ze strony pracowników (aktualnych i potencjalnych – uczniów, studentów, bezrobotnych).


Spis treści

1. Wstęp
2. Główne wnioski
3. Metodologia badań
4. Przegląd wyników badań

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-070-9 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.01.2011 13:23 Data wytworzenia: 10.01.2011 13:23 Data modyfikacji: 10.01.2017 13:26
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera