Polki i Polacy na rynku pracy
Autor: Szymon Czarnik, Anna Strzebońska, Dariusz Szklarczyk, Karolina Keler

W większości analiz, zarówno dotyczących różnych form zatrudnienia, zawodów wykonywanych i tych, w których poszukuje się pracy, jak i w analizach poświęconych wykształceniu czy samoocenie kompetencji, zdecydowanie na pierwszy plan wysuwa się segmentacja rynku pracy ze względu na płeć pracowników. W okresie od sierpnia do listopada 2010 r. (czas realizacji badania) mniej więcej co drugi pracujący był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, co dziewiąty prowadził działalność na własny rachunek, co czternasty pracował w minionym roku w ramach umowy zlecenia lub o dzieło, co dwudziesty zadeklarował pracę bez formalnej umowy. Już na tym etapie ujawnia się zróżnicowanie między płciami: o ile w przypadku pracy na etat kobiety stanowią połowę zatrudnionych, o tyle w grupie prowadzących własną działalność pozarolniczą, jak również pracujących bez umowy, na jedną kobietę przypada średnio dwóch mężczyzn. Z kolei znacznie częstszy był udział kobiet w praktykach/stażach, jak również działalności wolontariackiej (60%).


Spis treści

1. Wstęp
2. Główne wnioski
2.1. Oczekiwania płacowe
2.2. Poszukiwanie pracy
2.3. Wykształcenie
2.4. Kompetencje
3.  Metodologia badania
3.1. Dobór próby
3.2. Charakterystyka próby
3.3. Podejście badawcze
4.  Przegląd wyników badań
4.1. Formy zatrudnienia i sytuacja zawodowa
4.2. Struktura zawodowa i płacowa
4.3. Poszukiwanie pracy
4.4. Wykształcenie
4.5. Kompetencje
4.6. Zadowolenie z pracy

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-094-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.01.2011 13:30 Data wytworzenia: 10.01.2011 13:30 Data modyfikacji: 10.01.2017 13:33
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera