Kto nas kształci po zakończeniu szkoły?
Autor: Barbara Worek, Katarzyna Stec, Dariusz Szklarczyk, Karolina Keler

W niniejszym raporcie zostały przedstawione przede wszystkim wyniki badań działających w Polsce firm i instytucji szkoleniowych. Raport ten stanowi więc głównie podsumowanie I edycji badania instytucji i firm szkoleniowych, przeprowadzonego w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, dlatego też tej problematyce poświęcimy najwięcej uwagi. Aby jednak dać Czytelnikom pełniejszą możliwość oceny sytuacji w zakresie kształcenia ustawicznego w Polsce, opracowanie to zostało uzupełnione o informacje dotyczące zakresu i sposobów inwestowania w kadry wśród pracodawców oraz o podstawowe dane na temat uczestnictwa w kształceniu ustawicznym dorosłych Polaków. Dane te pochodzą z realizowanych w ramach BKL badań pracodawców oraz badań ludności.


Spis treści

1. Wstęp
2. Główne wnioski
3. Oferta szkoleniowa w Polsce i korzystanie z niej – główne informacje o badaniach
4. Firmy i instytucje szkoleniowe – przegląd wyników badań
5. Inwestycje pracodawców w kadry – przegląd wyników badań
6. Aktywność szkoleniowa ludności w wieku produkcyjnym – przegląd wyników badań

Rok wydania: 2011 ISBN: 78-83-7633-086-0 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.01.2011 13:38 Data wytworzenia: 10.01.2011 13:38 Data modyfikacji: 10.01.2017 13:39
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera