Bezrobotni - niewykorzystane zasoby polskiej gospodarki
Autor: Konrad Turek

Pod koniec 2010 r. w Powiatowych Urzędach Pracy było zarejestrowanych niemal 2 miliony bezrobotnych, czyli ponad 12% aktywnych zawodowo. Badania BKL 2010 objęły próbę 8122 zarejestrowanych bezrobotnych ze wszystkich województw. Ich głównym celem była analiza sytuacji tej grupy Polaków oraz diagnoza potencjału i zasobów kompetencyjnych, jakimi dysponują. Badanie zostało przeprowadzone na populacji osób w wieku produkcyjnym (18-64 dla mężczyzn i 18-59 dla kobiet) w 160 Powiatowych Urzędach Pracy we wszystkich województwach.


Spis treści

1. Wstęp
2. Główne wnioski
2.1. Potencjał bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy
2.2. Sytuacja badanych bezrobotnych
2.3. Sposób poszukiwania pracy
2.4. Szara strefa
2.5. Dokształcanie
3. Metodologia badania
3.1. Dobór próby do badania
3.2. Kategoryzacja zawodów
3.3. Pomiar kompetencji
3.4. Uwagi do interpretacji wyników
4. Bezrobocie w Polsce – ogólne informacje
5. Przegląd wyników badania
5.1. Podstawowe informacje o badanej próbie
5.2. Wykształcenie
5.3. Sytuacja gospodarstw domowych
5.4. Obecna sytuacja zawodowa i przeszłość zawodowa badanych
5.5. Poszukiwanie pracy
5.6. Sposób poszukiwania pracy
5.7. Czynniki utrudniające podjęcie pracy
5.8. Kompetencje badanych bezrobotnych
5.9. Kompetencje językowe
5.10. Aspiracje zarobkowe badanych
5.11. Dokształcanie badanych
5.12. Stan zdrowia badanych

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-066-2 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.01.2011 13:46 Data wytworzenia: 10.01.2011 13:46 Data modyfikacji: 10.01.2017 13:48
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera