Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego – katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania
Autor: Tomasz Geodecki, Jarosław Plichta

Publikacja zawiera opis najlepszych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), prowadzonego przez PARP w partnerstwie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej w Krakowie. Autorzy książki analizują m.in. koncepcję ISR, organizację wsparcia przedsiębiorstw w ramach projektu, adekwatność i użyteczność udzielonego wsparcia doradczego i szkoleniowego, a także analizę i ocenę dobrych praktyk w ujęciu branżowym.


Spis treści

1. Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania

2. Koncepcja systemowa Instrumentu Szybkiego Reagowania – przesłanki i organizacja wsparcia przedsiębiorstw

3. Skuteczność i efektywność wsparcia przedsiębiorstw w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania – uwagi o pomiarze celów i efektów interwencji publicznych

4. Adekwatność i użyteczność wsparcia przedsiębiorstw usługami szkoleniowo-doradczymi w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania

5. Proces przygotowania i realizacji planu rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach produkcyjnych

6. Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych

7. Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”

8. Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji „Handel i pozostałe usługi”

9. Proces przygotowania i realizacji planów rozwoju w przekroju branżowym – analiza i ocena dobrych praktyk w sekcji „Informacja i komunikacja”

10. Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego – podsumowanie i rekomendacje

 

 

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-7633-261-1 Rodzaj: Dobre praktyki
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Re-start firmy
Data publikacji: 03.11.2014 16:33 Data wytworzenia: 03.11.2014 16:33 Data modyfikacji: 03.01.2017 14:41
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk