Studenci - przyszłe kadry polskiej gospodarki
Autor: Magdalena Jelonek

Niniejsza publikacja jest jedną z serii publikacji powstałych w ramach pierwszej edycji badań terenowych w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanej w IV kwartale 2010r. Kierunek studiów jest najważniejszym czynnikiem, który kształtuje samoocenę badanych, ich plany edukacyjne i zawodowe, a także stopień zadowolenia z wyboru uczelni i kierunku studiów.

Realizowane w ramach BKL badanie studentów ma cztery zasadnicze cele. Te cele to:
1. Ocena wyboru uczelni i kierunku kształcenia
2. Ocena poziomu aktywności kształceniowej studentów
3. Ocena podaży kompetencji w grupie studentów szkół wyższych
4. Ocena poziomu aktywności zawodowej studentów


Spis treści

1. Wstęp
2. Główne wnioski
3. Główne informacje o badaniu studentów szkół wyższych
4. Przegląd wyników badań

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-078-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.01.2011 13:53 Data wytworzenia: 10.01.2011 13:53 Data modyfikacji: 10.01.2017 13:56
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera