Kogo kształcą polskie szkoły - 2011
Autor: Anna Szczucka, Magdalena Jelonek

Niniejsza publikacja jest jedną z serii publikacji powstałych w ramach pierwszej edycji badań terenowych w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanej w IV kwartale 2010r. Raport zawiera prezentację kluczowych wyników badania uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przeprowadzonego w ramach I edycji badań terenowych projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”, które zostały uzupełnione wynikami analizy kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.

Badanie to było jednym z siedmiu modułów realizowanych w ramach projektu. Uczniowie zostali objęci badaniem, ponieważ są oni uczestnikami rynku pracy po jego podażowej stronie. Część z tych osób już w chwili obecnej pracuje, a część wejdzie na rynek pracy po zakończeniu edukacji, dlatego tak ważna jest obserwacja, jakie umiejętności i kwalifikacje wynoszą ze szkół i tym samym, jakie już oferują i jakie będą oferować w przyszłości. Niemniej ważne, zwłaszcza w analizach rynku pracy w ujęciu dynamicznym, jest to, jakie mają plany edukacyjne, jakie ścieżki kształcenia przewidują dla siebie oraz jakie są ich aspiracje zawodowe.


Spis treści

1. Wstęp
2. Główne wnioski
2.1. Kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych
2.2. Plany edukacyjne uczniów
2.3. Podaż kompetencji w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
2.4. Deficyty kompetencyjne
2.5. Dodatkowa aktywność kształceniowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych
2.6. Aktywność zawodowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych
2.7. Plany zawodowe
3. Główne informacje o badaniu
3.1. Metodologia badania i charakterystyka próby
4. Przegląd wyników badań
4.1. Analiza kierunków kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym
4.2. Aktywność edukacyjna  uczniów szkół ponadgimnazjalnych
4.3. Tematyka  zajęć  dodatkowych                                              4.4. Plany edukacyjne uczniów
4.5. Analiza podaży kompetencji w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych
4.6. Aktywność zawodowa uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-074-7 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.01.2011 14:02 Data wytworzenia: 10.01.2011 14:02 Data modyfikacji: 10.01.2017 14:03
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera