Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce - I edycja
Autor: Szymon Czarnik, Maja Dobrzyńska, Jarosław Górniak, Magdalena Jelonek, Karolina Keler, Marcin Kocór, Anna Strzebońska, Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek

Niniejsza publikacja jest jedną z serii publikacji powstałych w ramach pierwszej edycji badań terenowych w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zrealizowanej w IV kwartale 2010r. Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy. Do 2014 roku, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, w trakcie 5 edycji badań będzie śledzić, jak zmienia się struktura kompetencji na rynku pracy. Badania w ramach projektu obejmują trzy główne obszary: stronę popytową i stronę podażową rynku pracy oraz system kształcenia i rynek szkoleń. Głównym celem badań jest z jednej strony określenie zapotrzebowania pracodawców na pracowników o określonych kompetencjach, z drugiej zaś ocena na ile obecne zasoby kompetencji posiadane przez obecnych i przyszłych pracowników odpowiadają potrzebom pracodawców.

Niniejszy raport podzielony został na dwie części - teoretyczną i empiryczną. W pierwszej z nich została przedstawiona koncepcja kapitału ludzkiego, która przyświecała opracowywaniu koncepcji badań. Druga część raportu prezentuje najważniejsze wyniki pierwszej edycji badań. Raport ten stanowi zbiór najważniejszych wniosków płynących z różnych modułów badawczych i ukazuje bilans kapitału ludzkiego poprzez zestawienie kluczowych informacji dotyczących podażowej i popytowej strony rynku pracy.


Spis treści

Rozdział 1. Kapitał ludzki
Rozdział 2. Kompetencje jako przejaw kapitału ludzkiego
Rozdział 3. Metodologia badania
Rozdział 4. Diagnoza kapitału ludzkiego w Polsce
Rozdział 5. Diagnoza niedoborów i luk kompetencyjnych
Rozdział 6. Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania 

Rok wydania: 2011 ISBN: 978-83-7633-082-2 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Rynek pracy i edukacja
Data publikacji: 10.02.2011 14:10 Data wytworzenia: 10.02.2011 14:10 Data modyfikacji: 10.01.2017 14:12
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera