GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2012
Autor: Anna Tarnawa, Dorota Węcławska, Przemysław Zbierowski, Mariusz Bratnicki

Raport Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2012 przedstawia obraz stanu przedsiębiorczości w Polsce na tle innych krajów europejskich i Stanów Zjednoczonych w 2012 roku, jak w zestawieniu z rokiem poprzednim. Opisuje intencje i motywacje Polaków do zakładania działalności gospodarczej i jej rozwoju. Przedstawia także uwarunkowania przedsiębiorczości w takich aspektach jak np. programy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości, finansowanie działalności gospodarczej, transfer technologii, uwarunkowania kulturowe i społeczne czy przedsiębiorczość kobiet oraz młodych osób.

Ciekawym wątkiem, któremu poświęcony został osobny rozdział w Raporcie są relacje biznesowe, gdzie przyjrzeliśmy się współpracy zarówno przedsiębiorców we wczesnej fazie rozwoju, jak i dojrzałych podmiotów w zakresie bieżącego funkcjonowania oraz działalności innowacyjnej.

Zarówno wnioski dotyczące relacji biznesowych, jak i pozostałe dane z Raportu dotyczące stanu przedsiębiorczości czy uwarunkowań jej rozwoju dostarczają wielu cennych informacji dla zrozumienia potrzeb obecnych i przyszłych przedsiębiorców. Dzięki tej wiedzy możliwe jest tworzenie polityki przedsiębiorczości, stanowiącej odpowiedź na konkretne wyzwania.


Spis treści

1. Streszczenie

2. O badaniu GEM

3. Wyniki badania populacji dorosłych – APS

4. Uwarunkowania przedsiębiorczości – wyniki badania krajowych ekspertów przedsiębiorczości (NES)

5. Relacje biznesowe

6. Bibliografia

 

 

 

Rok wydania: 2013 ISBN: 978-83-7633-236-9 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 30.12.2013 14:09 Data wytworzenia: 30.12.2013 14:09 Data modyfikacji: 10.01.2017 14:15
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk