GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2011
Autor: Przemysław Zbierowski, Dorota Węcławska, Anna Tarnawa, Paulina Zadura-Lichota, Mariusz Bratnicki

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) to największy międzynarodowy projekt badawczy w obszarze przedsiębiorczości oraz rozpowszechniania wiedzy o przedsiębiorczości i wspierania tworzenia jej nowych firm. Inicjatywa została zainaugurowana w 1999 r. wspólnie przez Babson College z Bostonu oraz London Business School. W roku 2011 badaniami objęto już 54 krajów świata (razem stanowią one ponad 52% ludności świata i 84% światowego PKB). Polska uczestniczyła w projekcie GEM w 2004 roku. Po 7 latach przerwy, z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ponownie dołączyliśmy do grupy krajów uczestniczących w projekcie.

Efektem zrealizowanych badań jest prezentowany raport pn. Global Entrepreneurship Monitor Polska 2011. Zebrane materiały pozwoliły na uzyskanie ciekawego spojrzenia na przyszły rozwój przedsiębiorczości, ponieważ koncentrują się na badaniu przedsiębiorczych intencji i motywacji. Istotnym elementem badań było pozyskanie opinii krajowych ekspertów, którzy dokonali oceny uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w takich aspektach jak np. programy wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości, finansowanie działalności gospodarczej, transfer technologii, uwarunkowania kulturowe i społeczne, intraprzedsiębiorczość czy przedsiębiorczość kobiet.


Spis treści

1. Wstęp

2. Cele, model i metodologia GEM

3. Wyniki badania populacji dorosłych − APS

4. Uwarunkowania przedsiębiorczości – wyniki badania krajowych ekspertów przedsiębiorczości (NES)

5. Bibliografia

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 17.01.2012 16:07 Data wytworzenia: 17.01.2012 16:07 Data modyfikacji: 10.01.2017 16:10
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk