Innowacyjność polskich mikroprzedsiębiorstw
Autor: Aleksander Żołnierski

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badania innowacyjności firm mikro. Celem opracowania obejmującego wyniki badania było zebranie uzyskanych w trakcie badania informacji i przedstawienie ich w formie, która byłaby interesująca zarówno dla decydentów – projektujących narzędzia wspierania innowacyjności w Polsce, jak i dla samych przedsiębiorców, którzy z pewnością potrzebują podobnej wiedzy dla efektywniejszego konkurowania na rynkach, na jakich działają ich firmy.

Układ opracowania odzwierciedla zakres tematyczny narzędzia badawczego - ankiety, które było wykorzystanie w trakcie przeprowadzania wywiadów z przedsiębiorcami. Opracowanie - w swej części merytorycznej dotyczącej wyników badania zawiera następujące podrozdziały: ICT w firmach mikro, wykorzystanie Internetu i programowania, patenty i licencje w firmach mikro, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu i wreszcie innowacyjność firm mikro.


Spis treści

1. Opis badania
2. Wyniki
2.1. ICT w firmach mikro
2.2. Patenty i licencje
2.3. Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu
2.4. Innowacyjność firm mikro
3. Podsumowanie
4. Wnioski i rekomendacje

Rok wydania: 2005 ISBN: 83-60009-08-2 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Nowe technologie
Data publikacji: 28.02.2005 12:36 Data wytworzenia: 28.02.2005 12:36 Data modyfikacji: 27.02.2017 12:38
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk