Raport o stanie sektora MSP w Polsce w latach 2008-2009
Autor: Anna Tarnawa, Robert Zakrzewski, Jacek Łapiński, Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski, Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska, Joanna Orłowska, Beata Michorowska, Maja Dobrzyńska, Paulina Zadura-Lichota, Maciej Szałaj,

Raport zawiera prezentację ogólnej kondycji sektora MSP opartą na danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz część ekspercką poświęconą wybranym zagadnieniom istotnym z punktu widzenia funkcjonowania sektora. W tegorocznym wydaniu część ekspercka poświęcona została znaczeniu kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorczości. Autorzy raportu skupili się na kwestiach istotnych dla polskich przedsiębiorstw: kompetencjach kadr i zawodach przyszłości, wpływie edukacji na wiedzę i postawy przedsiębiorcze młodych Polaków, informacjach strategicznych dla MSP, doskonaleniu kadr oraz monitorowaniu rynku pracy służącemu wsparciu polityki społecznej.


Spis treści

Część I. Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2008–2009

Rozdział 1. Makroekonomiczna sytuacja Polski w 2009 r.

Rozdział 2. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto

Rozdział 3. Zarejestrowane i aktywne MSP w latach 2008–2009

Rozdział 4. Liczba pracujących oraz przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenia w sektorze MSP

Rozdział 5. Przychody i sytuacja finansowa MSP

Rozdział 6. Inwestycje i środki trwałe w sektorze MSP

Rozdział. 7 Małe i średnie przedsiębiorstwa w eksporcie Polski w latach 2008–2009

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Część II. Znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju przedsiębiorczości

Rozdział 9. Kompetencje kadr i zawody przyszłości w świetle badań foresight

Rozdział 10. Monitorowanie rynku pracy w Polsce jako narzędzie wsparcia polityki społecznej

Rozdział 11. Wpływ edukacji na postawy przedsiębiorcze i przygotowanie młodych Polaków do prowadzenia działalności gospodarczej

Rozdział 12. Pozyskiwanie informacji strategicznej przez małe i średnie firmy w Polsce

Rozdział 13. Doskonalenie kadry przedsiębiorstw jako kierunek działań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rok wydania: 2010 ISBN: 978-83-7633-021-1 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 29.12.2010 19:54 Data wytworzenia: 29.12.2010 19:54 Data modyfikacji: 13.01.2017 10:51
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk
Publikacje powiązane: