GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2015
Autor: Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Katarzyna Pietrasik, Julia Patorska, Anna Tarnawa, Dorota Węcławska, Melania Nieć, Przemysław Zbierowski

Zapraszamy do zapoznania się z czwartą edycją raportu Global Entrepreneurship Monitor – Polska. Przedstawiamy w nim obraz przedsiębiorczości w naszym kraju na tle UE i świata. Obok głównych wskaźników opisujących postawy, aspiracje i zachowania przedsiębiorcze Polaków, raport zawiera dane nt. intraprzedsiębiorczości, przedsiębiorczości młodych oraz wyniki analizy za lata 2012-2014.


Spis treści

1. O badaniu GEM 

2. Zjawisko przedsiębiorczości w Polsce − wyniki badania populacji dorosłych (APS)

3. Charakterystyka przedsiębiorców – analiza danych z lat 2012–2014

4. Różnice regionalne w przedsiębiorczości

5. Uwarunkowania przedsiębiorczości – wyniki badania krajowych ekspertów przedsiębiorczości (NES)

6. Podsumowanie

Rok wydania: 2015 ISBN: 978-83-7633-381-6 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Przedsiębiorczość
Data publikacji: 15.09.2015 23:50 Data wytworzenia: 15.09.2015 23:38 Data modyfikacji: 05.01.2017 15:03
Modyfikujący: Paulina Jaworska Udostępniający: Paulina Jaworska Autor dokumentu: Paulina Jaworska