Budowanie wiarygodności w e-commerce
Autor: Marcin Kraska, Kinga Szewczyk

Handel elektroniczny to ważny i od wielu lat systematycznie rozwijający się segment polskiej i europejskiej gospodarki. W 2011 r. polski e-handel wypracował wartość niemal 18 mld złotych. Jakie przeszkody stoją na drodze do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju e-commerce? W ujęciu transgranicznym należą do nich problemy związane z brakiem jednolitego prawa, płatnościami, dostawami, bezpieczeństwem danych o konsumentach, rozstrzyganiem sporów, a także ograniczonym zaufaniem konsumentów do handlu elektronicznego i usług internetowych. Wzbudzenie zaufania konsumentów to czynnik kluczowy dla rozwoju e-handlu, zaufanie zaś związane jest ze stałym i systematycznym wzrostem wiarygodności. W niniejszym opracowaniu przedstawimy kilka czynników budujących wiarygodność w handlu elektronicznym.


Spis treści

1 Wprowadzenie
2 Czynniki budujące wiarygodność
2.1 Strona www
2.2 Informacje podstawowe i dodatkowe
2.2.1 Przedstaw się
2.2.2 Zdefiniuj zasady współpracy
2.2.3 Chroń dane osobowe swoich klientów
2.2.4 Zadbaj o swoją ofertę
2.2.5 Pomagaj
2.3 Certyfikat SSL
2.4 Opinie i referencje
2.5 Certyfikaty i znaki zaufania
3 Podsumowanie

Rok wydania: 2012 ISBN: Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 08.06.2012 16:11 Data wytworzenia: 08.06.2012 16:11 Data modyfikacji: 03.01.2017 15:12
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera