Benchmarking klastrów w Polsce - 2010
Autor: Praca zbiorowa

Raport z badania klastrów zawiera omówienie obecnego stanu klastrów działających w Polsce. Badanie klastrów przeprowadzono metodą  wywiadów kwestionariuszowych z respondentami - przedstawicielami koordynatorów i liderów 47 klastrów. Badanie było prowadzone w  pięciu obszarach działalności klastrów. Analiza pozyskanych danych pozwoliła określić stosowne wzorce tzw. benchmarki, 31 dobrych praktyk istniejących w klastrach oraz rekomendacje zmian, których wprowadzenie, zdaniem autorów raportu, pomogłoby zintensyfikować rozwój klastrów. Rekomendacje skierowane są do koordynatorów i podmiotów funkcjonujących w klastrach oraz do instytucji kreujących politykę klastrową na poziomie krajowym i regionalnym.


Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Streszczenie raportu
3. Cele, zakres i metodyka benchmarkingu klastrów w Polsce
4. Charakterystyka klastrów w Polsce
5. Wstęp do analizy benchmarkingowej
6. Zasoby klastrów
7. Procesy w klastrach
8. Wyniki klastrów
9. Potencjał wzrostu klastrów
10. Strategia klastrów
11. Wnioski i rekomendacje
12. English Summary
13. Spis tabel  
14. Spis wykresów
15. Spis map
16. Spis najlepszych praktyk

Rok wydania: 2010 ISBN: Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 11.12.2010 10:45 Data wytworzenia: 11.12.2010 10:45 Data modyfikacji: 11.01.2017 10:49
Modyfikujący: Paweł Skowera Udostępniający: Paweł Skowera Autor dokumentu: Paweł Skowera