Marketing eksportowy – poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców
Autor: Mieczysław Bąk

Międzynarodowa wymiana towarów i usług jest znana od czasów starożytnych Fenicjan, którzy prawdopodobnie pierwsi odkryli, że handel międzynarodowy może być korzystny dla każdej ze stron. Jednym z długofalowych zadań polityki gospodarczej polskiego państwa jest nowy sposób wspierania przedsiębiorstw i angażowania ich w globalną gospodarkę, aby były zdolne skutecznie konkurować na arenie międzynarodowej. Adresatami wsparcia są przede wszystkim mali i średni oraz mikroprzedsiębiorcy. Obecnie działania promocyjno-informacyjne prowadzone w ramach proeksportowej polityki gospodarczej Polski są ukierunkowane nie tylko na tradycyjne rynki, ale również na nowe, często mało znane (np. Chiny, Indie, Korea Południowa, Turcja, ZEA).


Spis treści

1.Światowy kryzys gospodarczy wyzwaniem dla eksporterów

2.Konsekwencje światowego kryzysu gospodarczego – nowe kierunki rozwoju eksportu

3.Polscy eksporterzy w świetle badań

4.Cele prowadzenia działalności eksportowej – wskaźniki rezultatu

5.Kiedy warto rozważyć decyzję o rozpoczęciu eksportu

6.Analiza nowych rynków eksportowych (PEST )

7.Segmentacja rynków, wybór docelowego rynku eksportowego

8.Techniki poszukiwania potencjalnych importerów, źródła informacji

9.Kryteria wyboru produktów do eksportu

10.Kanały dystrybucji produktów eksportowych

11.Strategie cenowe w eksporcie

12.Strategie marketingowe w eksporcie – marketing mix

13.Promocja produktów eksportowych

14.Proces tworzenia i prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej w eksporcie

15.Narzędzia marketingu i reklamy w eksporcie – ocena kanałów dystrybucji przekazów
informacyjno-promocyjnych

16.Organizowanie spotkań z importerami – zasady przygotowywania prezentacji ofert
eksportowych

17.Standardy obsługi, etykieta w biznesie międzynarodowym

18.Lista sprawdzająca poprawność kontraktu eksportowego

19.Rola instytucji otoczenia biznesu (IOB) w rozwijaniu działalności eksportowej

20.Uwagi końcowe

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-7633-281-9 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Prowadzenie firmy
Data publikacji: 05.08.2014 07:47 Data wytworzenia: 05.08.2014 07:47 Data modyfikacji: 03.01.2017 15:25
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk