Benchmarking klastrów w Polsce - 2014
Autor: Bogusław Plawgo

Do badania benchmarkingowego zaproszono 35 klastrów, w tym 31 uczestniczących w poprzednich edycjach badania. Pozwoliło to określić trendy zachodzących zmian w głównych obszarach działań klastrów, tj. zasobach klastrów, ich procesach, wynikach oraz potencjale wzrostu. W tej edycji po raz pierwszy zaproszono do badania również blisko 620 przedstawicieli członków klastrów, w szczególności przedsiębiorców, których opinie na tematy związane z korzyściami z uczestnictwa w klastrze czy jakością działań koordynatora, uwzględniono przy formułowaniu wniosków i rekomendacji z badania.


Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Streszczenie wyników

3. Cele, zakres i metodologia benchmarkingu klastrów oraz badania opinii członków klastrów

4. Charakterytyka klastrów

5. Zasoby klastrów

6. Procesy w klastrze

7. Wyniki klastrów

8. Potencjał wzrostu

9. Ocena funkcjonowania klastrów przez podmioty je tworzące

10. Trendy zmian rozwoju klastrów w Polsce w okresie 2010–2014 – podsumowanie

11. Rekomendacje dla różnych grup interesariuszy

 

 

 

Rok wydania: 2014 ISBN: 978-83-7633-289-5 Rodzaj: Raport
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 12.06.2014 00:28 Data wytworzenia: 12.06.2014 00:28 Data modyfikacji: 04.01.2017 11:54
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk