Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów
Autor: Bartosz Krapiński, Małgorzata Rybacka, Paweł Szlachta, Stanisław Szultka

Podręcznik Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów poświęcony jest roli i specyfice funkcjonowania klastrów w branżach takich, jak reklamowa, poligraficzna, wydawnicza czy medialna. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla obecnych i przyszłych koordynatorów inicjatyw klastrowych, a poruszona tematyka może zainteresować i zainspirować wszystkich przedstawicieli sektora kreatywnego.

Pojęcie sektorów kreatywnych (zwanych także przemysłami kreatywnymi) obejmuje sektor gospodarki, który, opierając się na twórczości i umiejętnościach, generuje nowe pomysły rozpowszechniane i dostarczane na rynek w postaci towarów (np. filmów, muzyki) i usług (np. projektowania, pisania scenariuszy). Podmioty działające w sektorach kreatywnych wykazują silną skłonność do koncentrowania się na obszarach o sprzyjających warunkach, tworząc w ten sposób klastry.


Spis treści

1. Sektory kreatywne jako motory rozwoju miast i regionów

2. Specyfika rozwoju klastrów w sektorach kreatywnych

3. Budowanie współracy w kalstrach w branżach kreatywnych

4. Klastry i inicjatywy klastrowe w branżach kreatywnych w Polsce i Europie

Rok wydania: 2012 ISBN: 978-83-7633-180-5 Rodzaj: Poradnik
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Tematyka: Klastry
Data publikacji: 20.06.2012 11:25 Data wytworzenia: 20.06.2012 11:25 Data modyfikacji: 12.01.2017 10:36
Modyfikujący: Karolina Starzyk Udostępniający: Karolina Starzyk Autor dokumentu: Karolina Starzyk
Publikacje powiązane: